Celkem již 696 lidí se přihlásilo do pytlového třídění odpadů v Aši. Zájem o tuto aktivitu každým rokem narůstá a městu už se i v těchto dnech hlásí noví zájemci. Hlavní motivací je i odměna. Tou je sleva za odvoz odpadu ve výši až 500 korun.

„Pytlový způsob třídění odpadů z plastu a papíru v Aši funguje už dva roky. Za tuto dobu se tato metoda stala poměrně oblíbeným doplňkem celého systému likvidace odpadu v Aši," informoval mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. „Především je to tím, že třídění odpadů svou adresností a zároveň tím, že nabízí možnost ušetřit na místním poplatku za odpady, motivuje účastníky ke kvalitnějšímu třídění," upřesnil mluvčí Vrbata.

Zvyšuje se počet přihlášených i stálých účastníků. V říjnu loňského roku zaregistrovala ašská radnice 620 přihlášených osob, ve stejném období roku letošního už to bylo 696.

„Vyšší je také počet účastníků, tedy těch, kteří se po přihlášení do pytlového systému třídění aktivně účastní. V říjnu roku 2013 bylo těchto účastníků 265, v říjnu 2014 ale již 309," vyčíslil Milan Vrbata.

Vyšší je také celkový objem vytříděného odpadu. Za účetní období leden až říjen 2013 bylo touto metodou vytříděno 11,1 tuny plastů a 32,4 tuny papíru.

„Za stejné období letošního roku to bylo 14,1 tuny plastů a 40,4 tuny papíru," popsal mluvčí.

Místní poplatek za svoz odpadu je od počátku loňského roku 600 korun za poplatníka a rok. V pytlovém systému však mají právě lidé možnost znatelně ušetřit.

„Dle obecně závazné vyhlášky může takto účastník uspořit z poplatku až 500 korun. V letošním roce už jsme zaznamenali celkem dvanáct top účastníků nad hranicí 500 korun, kteří tím výrazně zlevnili svoz odpadu sobě, ale pomáhají i dalším rodinným příslušníkům, kterým se částka nad tímto limitem přičítá," vysvětlil princip sběru tříděného odpadu ve městě Milan Vrbata.