„Park historie představuje území staré Aše, z níž nezbylo nic kromě kamenného mostu, sochy M. Luthera, radnice a několika domů na Husově náměstí,“ informoval mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. A právě kamenný mostek, nejstarší stavba v Aši, se v současné době v rámci projektu opravuje. Kamenný most z roku 1724 je také jediným mostem ve městě. „Oprava se provádí podle restaurátorského záměru a pod dohledem památkářů,“ řekl mluvčí. Masivní silniční most s jediným obloukem o rozpětí přibližně tři a půl metru, délce zhruba deset metrů a šířce čtyři a půl metru byl v osmnáctém století postaven při rozšiřování hřbitova. „Poté, co zdejší evangelický kostel vyhořel a následně byl zbořen a hřbitov zrušen, přestal být most funkční. V části hřbitova byly v 70. letech minulého století zbudovány tenisové kurty, most od té doby vede k plotu tohoto sportoviště,“ sdělil Milan Vrbata.

V Parku historie se postupně vybuduje i visutá lávka pro pěší, vzniknou dřevěné chodníky, počítá se se sanaci nynější opěrné zdi. „Vznikne pietní místo, které připomene nedávnou historii, tedy i osud evangelického hřbitova. Památník vyroste v místě bývalé márnice,“ přiblížil projekt mluvčí.

Zrezavělé torzo Mototechny se stalo nelichotivou ikonou části Rybáře zvané jako U Koníčka. Ještě za totality nahradil objekt malou přízemní prodejnu aut.
FOTO: Mototechnu zbouráme, říkají noví vlastníci karlovarského areálu

Revitalizace parku je připravována od roku 2014, kdy byla představena architektonická studie. Zahájena měla být už v roce 2019. Rada města ale na mimořádné schůzi v prosinci 2018 výběrové řízení zrušila. Částka, o kterou si za realizaci v aukci řekla vítězná stavební společnost, přesahovala skoro dvojnásobně limit 44 miliónů korun, určený na tuto stavbu v rozpočtu na rok 2019. Město proto zadalo přepracování projektové dokumentace. Vznikla tak technologicky levnější varianta, která ale zachovala většinu zamýšlených staveb. Opakované výběrové řízení ale přineslo komplikace. Trvalo celý rok, než mohla Aš uzavřít smlouvu o dílo s vítězem. Uchazeč o zakázku, který se umístil ve výběrovém řízení na druhé pozici, totiž podal námitku a podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad sice rozhodl ve prospěch města, neúspěšný uchazeč ale zareagoval podáním rozkladu proti rozhodnutí instituce. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dal na konci loňského roku opět za pravdu městu s tím, že soutěž byla regulérní.