Objekt město chystá za pomoci evropské a státní dotace přebudovat na byty pro potřeby sociálního bydlení. Budova je v současné době ve vlastnictví městské společnosti TEBYT Aš. Oprávněným žadatelem o dotaci mohou být kromě dalších subjektů obce, nikoliv obchodní společnosti, proto se tato vlastnická změna připravuje. Město bývalou školu koupí za dva milióny korun ve splátkách po dobu pěti let.

V budově má vzniknout celkem 12 bytů pro osoby v bytové nouzi. Součástí záměru je pořízení nebytových prostor a jejich přizpůsobení potřebám sociálního bydlení a také nezbytného základního vybavení. Rekonstruována má být ta část objektu směřující do ulice Gustava Geipela.

Hradní expozice středověké artilerie se rozrostla o těžkou obléhací bombardu. „Byl to velký typ děla, který se používal při obléhání například hradů a opevněných měst,“ uvedl kastelán chebského hradu Tomáš Dostál.
Novým lákadlem je bombarda