Ve společnosti CHEVAK Cheb, a.s. se odehrály důležité změny. Její valná hromada odvolala z funkcí v představenstvu předsedu Radomila Golda (dosavadní ekonomický manažer Chevaku), místopředsedkyni představenstva Michaelu Polidarovou (generální ředitelka Chevaku) a člena Vladimíra Skalu, představenstvo pak doplnila o zástupce města Františkovy Lázně – Ivo Mlátilíka.  Podaří se nyní ceny za vodné a stočné  zmrazit?

Na jednání nebylo schváleno rozdělení hospodářského výsledku firmy formou dividend ani tantiém (německý akcionář se tak nedočká výrazné sumy ze zisku společnosti ve výši téměř 25 milionů korun  – poznámka redakce). Navíc se neodsouhlasilo ani navýšení dosavadních platů Michaely Polidarové a Radomila Golda. Nyní jde zejména o to, zda se podaří dosáhnout zachování dnešních cen vodného a stočného. Mnozí členové představenstva se snaží ceny minimálně udržet.

„Při zasedání valné hromady vážně došlo k mému odvolání z funkce valné hromady," potvrdila Michaela Polidarová. „Představenstvo rozhodlo o odvolaní managementu firmy z představenstva. Nové představenstvo nyní zvolí další postup a bude jednat podle obchodního zákoníku. V této chvíli, kdy poskytuji toto vyjádření, jsem stále ředitelkou firmy CHEVAK. Později tomu tak být nemusí a možná budu své odborné zkušenosti a znalosti poskytovat jiné firmě," dodala Polidarová.

Členové představenstva, zástupci měst Aš, Františkovy Lázně, Cheb a Mariánské Lázně vážně aktivně usilují o zmrazení ceny vody pro následující rok.
„Chceme zastavit  ´krvácení společnosti´, která je podle nás rozebírána zevnitř," uvedl Ivo Mlátilík. „Zatěžují ji především neúměrné platy a odměny členů vrcholného managementu. Právě  úspory z této sféry by mohly napomoci ke snížení cen vody, případně alespoň ponechat stávající úhrady i pro příští  období," dodal.

„Naším cílem je fungující a prosperující společnost," řekl Tomáš Linda, pověřený zástupce města Chebu. „V dalším kole chceme dosáhnout zachování dnešních cen vodného a stočného „Kroky, které město Cheb v CHEVAKu podporuje, jsou v souladu s programovým prohlášením, které jsme v koalici přijali po svém zvolení do čela radnice po komunálních volbách na podzim roku 2010.

Místostarosta Linda jednal v souladu s mandátem, který měl stanovený od Rady města Chebu," sdělil starosta Pavel Vanoušek, který se valné hromady zúčastnil jako člen představenstva společnosti.
Dění okolo CHEVAKU vyvolalo i množství diskuzí například na webu Chebského deníku. Přispěvatel pod přezdívkou ´Zorro ´  zde třeba uvedl, že  ´Mlátilík je mafián a patří do basy. Ne do představenstva. ´Na jeho přípěvek pak reagoval respondent, který se označil ´Zero 2´:  „ Zorro  je asi zarytej modrej pták? A nebo příjemce dividend z CHEVAKu! Jestli je ti jedno, že tady máme pomalu nejdražší vodu, tak tě lituji. Mlátilík do nich šil už před pěti léty! Do basy patří ti, co ty prachy vyvedli do rajchu…" 

Vodné a stočné na Chebsku

Vodné na Chebsku pro rok 2012 činí 39,33 korun za  metr krychlový. Stočné pak je 35,34 korun za metr krychlový.
Dohromady je to 74,67 korun.  Za posledních sedm let se tak jedná o nárůst o 46,64 %.
Vodné je úplata za vodu dodávanou z veřejného vodovodu, to je za výrobu a distribuci pitné vody.
Stočné je úplata za vodu odváděnou veřejnou kanalizací, to je  za odvedení (odkanalizování) odpadní vody a její čištění.