Noví zastupitelé obce Pomezí nad Ohří mají za sebou své první, ustavující jednání. Občané tak už znají jméno nového starosty i místostarosty, lépe řečeno místostarostky.

V Pomezí si obyvatelé volili nové zastupitele v polovině října. Opozice se totiž vzdala svých mandátů, a tak obecní zastupitelstvo nesplnilo zákonem stanovený počet zástupců lidu. Teď už je jasné nejen nové složení, ale také jména neuvolněných představitelů obce. Starostou byl zvolen Radek Tlačil a místostarostkou Anna Houtková. Vedle povinných oficialit se zastupitelé hned dohodli, že se budou z rokování pořizovat zvukové i obrazové záznamy.

A co v následujících dnech čeká nového starostu?

„V první řadě musím převzít veškerou agendu a věci spojené s chodem obce a celkově se seznámit s úřadem," sdělil Radek Tlačil, kterého zastupitelé zvolili do čela obce. „Nejdůležitější věcí, kterou je potřeba se zabývat, je již rozběhlá akce na výstavbu kanalizace, kterou je nutné dovést do zdárného konce. „Dále se budu snažit, aby všichni občané v obci spolupracovali, ne jako do současné doby, kdy i zastupitelstvo bylo rozděleno na dva tábory a ty si dělaly naschvály. Chtěl bych obec stmelit, aby se občané více scházeli a byli si blíž. Přece jenom jsme malá obec a měli bychom táhnout za jeden provaz, jen tak se dá udělat hodně práce a obec se tak může rozvíjet," přeje si. Jak ale podotkl, do voleb nešel s tím, že by se chtěl stát starostou.

„Byl jsem osloven občany obce Pomezí nad Ohří, abych kandidoval do zastupitelstva. Nakonec jsem se odhodlal pro obec něco udělat, ale neměl jsem v plánu stát se starostou." Jak ale vysvětlil, postupem času svůj postoj ke starostování přehodnotil.

Z rokování zastupitelů mají radost hlavně obyvatelé obce, kteří například čekají na nějaké povolení.

„Od rozpadu zastupitelstva se totiž nemohlo nic schvalovat," posteskla si jedna z místních obyvatelek. „Doufám, že se to teď vše pohne."