Stane se duchovním centrem, místem naděje a klidu ve chvílích nejistoty a úzkosti, ale i prostorem, kde lze projevit radost, vděčnost, najít povzbuzení a novou sílu. Tento požehnaný prostor vznikl ve třetím patře pavilonu B. Podle kaplana chebské nemocnice otce Metoděje má být kaple otevřená všem křesťanským církvím ekumenického spektra, i jednotlivcům bez vyznání a nenese pojmenování žádného ze světců.