Po předchozím recitálu a třech koncertech pro varhany a flétny, varhany a hoboj, housle a varhany, uslyší posluchači koncert pro trumpety a varhany. Své umění předvedou Přemysl Kšica na varhany a trio Jiří Pohnán, Miroslav Smrčka a Miroslav Fejfar na trumpety. Zahrají něco z repertoáru J. S. Bacha, B. A. Wiedermanna, M. Regera a dalších.