Kromě ekonomické fakulty, která nabízí nový studijní program marketingové řízení, bude od nového akademického roku 2020/21 v Chebu působit i pedagogická fakulta s programem celoživotního vzdělávání. Umožní doplnění kvalifikace učitelům prvního stupně. O program, který má v karlovarském regionu pomoci snížit počet nekvalifikovaných pedagogů na 1. stupni základních škol, má zájem přibližně 80 učitelů. Do prvního ročníku jich může nastoupit 30. Do budoucna ZČU zvažuje, že v Karlovarském kraji rozšíří nabídku i pro učitele 2. stupně. O posílení ZČU v regionu usiloval Karlovarský kraj i Cheb dlouhodobě.

„Karlovarský kraj považuje spolupráci s univerzitou za velmi významnou pro náš region, který nemá na svém území veřejnou vysokou školu. Dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných učitelů především na základních školách a toto je přesně cesta, která nám pomůže problém vyřešit,“ uvádí hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.

Václav Holeček ve své pracovně.
Lékař věří síle antioxidantů, mohou porazit i koronavir

Výuka bude jedenkrát týdně v chebské budově Západočeské univerzity v Hradební ulici, kde působí ekonomická fakulta. Díky dotaci Karlovarského kraje ve výši milionu korun bude studium bezplatné. Finanční podpora Chebu, která se bude pohybovat kolem 300 tisíc korun, umožní nakoupit materiální vybavení, zejména pomůcky pro výuku výtvarné, hudební a tělesné výchovy.

„Cílem naší fakulty je otevřít v Chebu stálou pobočku, která by umožňovala efektivně řešit nedostatek učitelů s odpovídající kvalifikací a aprobací a další problémy regionálního školství,“ říká děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík. Postupně by tak mělo v Chebu vznikat zázemí, které umožní kvalitní a dlouhodobé působení pedagogické fakulty v Karlovarském kraji.

Ten podpoří i činnost ekonomické fakulty. Dá 2,5 milionu korun a Cheb 600 tisíc korun. „Díky těmto finančním podporám můžeme rozvíjet vzdělávání v regionu. Vedle už tradičního bakalářského studijního programu podniková ekonomika a management nabízíme v Chebu zcela nový program marketingové řízení. Reagujeme na požadavky zaměstnavatelů v regionu, především z oblasti služeb a cestovního ruchu,“ informuje děkanka fakulty Michaela Krechovská.

Promo den v Chebu.
Kampaň daruj krev, zachraň život pokračuje

Představitele Chebu těší, že ve městě vysoká škola posiluje. „Jelikož donedávna reálně hrozilo, že ekonomická fakulta po 30 letech fungování Cheb opustí, jsem velmi potěšen vývojem v posledním měsíci, kdy se společnou iniciativou Chebu a Karlovarského kraje podařilo nejen zajistit pokračování výuky ekonomických oborů, ale i rozšíření možností vzdělávání v Chebu o studium pro učitele 1. stupně ZŠ. Umožní to ekonomicky stabilizovat činnost ZČU v Chebu a napomůžeme zvýšit nízkou kvalifikovanost pedagogických sborů v kraji. Cheb dlouhodobě finančně podporuje činnosti univerzity a jsme připraveni přispět i na rozjezd jejich dalších oborů v našem městě,“ říká starosta Chebu Antonín Jalovec.

„Těší mne, že tu budou moci studovat i pedagogové. Uchazeči by se první dva roky vzdělávali v rámci projektu celoživotního vzdělávání. Pak by na základě přijímacího řízení přešli rovnou do třetího ročníku kombinovaného magisterského studia pro učitelství 1. stupně. Celkem by se tak vzdělávali při zaměstnání pět let,“ říká chebský místostarosta Miroslav Plevný, který je docent na Západočeské univerzitě.

„Tento způsob studia je v souladu se zákonem. Dokonce je pro studenty i výhodnější, protože si v prvních dvou letech budou moci upravit podmínky, jak jim to bude vyhovovat, “ uvádí Plevný