Žáci nový školní rok začnou různě. Pro některé to bude obyčejný den, pro jiné slavnostní událost. V chebském regionu je pro nové žáčky i studenty k začátku nového školního roku přichystaná celá řada akcí. Například v obci Tři Sekery se žáčci mohou těšit na krále.

„Prvňáčky již tradičně vítáme do školy prostřednictvím krále Sekery III.,“ pochlubila se starostka obce Dagmar Strnadová. „První školní den bude, jako ostatně každý rok, pojat slavnostně. Zúčastní se ho i rodiče a prarodiče nových žáčků,“ doplnila Dagmar Strnadová.

Pozadu nezůstávají ani jiné školy. Slavnostně pojaté první září si užijí i houslaři na Integrované střední škole v Chebu.

Bude to již popáté za účasti ředitele, pedagogů školy a předního houslového virtuosa Jaroslava Svěceného.

„Je to velká událost a jako vždy jde o velký zážitek pro žáky, pedagogické pracovníky školy a odbornou veřejnost,“ sdělil vedoucí houslařské školy Jiří Pátek.

„Po uvítání studentů houslařské školy ředitelem Miroslavem Liškou představí Mistr Svěcený historické nástroje ze své sbírky, s ukázkou jejich tónů a odbornou přednáškou. Při této příležitosti poprvé v České republice zazní velmi vzácné housle pocházející ze sbírek italských hudebních muzeí,“ dodal.
Chebská radnice na začátek školního roku nic zvláštního nechystá.

„Město k příležitosti zahájení nového školního roku nic neorganizuje a nikdy ani nepořádalo. Nicméně zveme všechny školáčky 1. září na slavnostní otevření skluzavky v hradním příkopu,“ sdělila mluvčí chebské radnice Martina Kuželová.