Návštěvníci se seznámí s historií židovské komunity v obci Drmoul, s historií tamější židovské synagogy, ale také s procesem vytváření venkovních modelů budov. Právě to budou účastníci dohromady tří workshopů potřebovat. Během akcí totiž vznikne model bývalé židovské synagogy.

První workshop se uskuteční v sobotu 23. září od 10 hodin v centru Drmoulu blízko místa, kde bude v budoucnosti umístěn model bývalé židovské synagogy. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet práci na tvorbě venkovního modelu jedné z budov komplexu, který bude v rámci projektu vytvořen.

Cílem projektu je setkávání českých a bavorských komunit a poznávání společné historie.