Modernizace silnice a úprava křižovatek se silnicemi od obce Vackovec a od obce Nebanice vyšla na více jak 7,34 milionu korun. Pětaosmdesát procent pokryje dotace Evropské unie, pět procent státní rozpočet a zbylé náklady uhradí z rozpočtu Karlovarský kraj.

Komunikace je důležitou součástí silniční sítě. Připojuje se k silnici ve směru na Františkovy Lázně a ve směru na Kaceřov, která prochází Kynšperkem nad Ohří. Obě tyto silnice mají dále návaznost na dálnici D6. Komunikace v Hartoušově je navíc součástí tak zvané Podkrušnohorské paralely, která propojuje významná podkrušnohorská centra. Kromě modernizace komunikace se cestující dočkali také dvou nových autobusových nástupišť.