Modernizace silnice a úprava křižovatek se silnicemi od obce Vackovec a od obce Nebanice vyšla na více jak 7,34 milionu korun. Pětaosmdesát procent pokryje dotace Evropské unie, pět procent státní rozpočet a zbylé náklady uhradí z rozpočtu Karlovarský kraj.

Komunikace je důležitou součástí silniční sítě. Připojuje se k silnici ve směru na Františkovy Lázně a ve směru na Kaceřov, která prochází Kynšperkem nad Ohří. Obě tyto silnice mají dále návaznost na dálnici D6. Komunikace v Hartoušově je navíc součástí tak zvané Podkrušnohorské paralely, která propojuje významná podkrušnohorská centra. Kromě modernizace komunikace se cestující dočkali také dvou nových autobusových nástupišť.

ZÁKLADNÍMU KAMENI nové hasičské zbrojnice ve Skalné požehnal místní farář Piotr Libner.
Do nového se budou hasiči stěhovat už příští rok