„V Hospici Sv. Jiří jsme si vědomi toho, jak náročné chvíle mohou prožívat lidé, kteří o někoho pečují, nebo jim někdo blízký zemřel. Myslíme také na děti, které v rodině, ve škole, nebo mezi kamarády, prožívají situaci spojenou s úmrtím blízkého člověka svým vlastním specifickým způsobem. Jsme přesvědčeni, že jednou z možností, jak pomoci, je vytvořit prostor, ve kterém si lidé, propojeni svou zkušeností mohou vzájemně pomáhat a podporovat se. Členové takové svépomocné skupiny pomoc dostávají a zároveň ji poskytují,“ sděluje ředitelka Hospicu Sv. Jiří Cheb Alena Votavová.

V hospici Sv. Jiří nově vznikly svépomocné skupiny zaměřené na tři oblasti. První skupinou jsou pozůstalí dospělí. „Cílem je umožnit lidem, aby se mohli podělit o své pocity, emoce, myšlenky, o svou zkušenost s umíráním, s tím, co prožívali bezprostředně po smrti blízkého, jak se vyrovnávají se zármutkem v běhu dní, co pomáhá, nebo naopak nepomáhá. Lidé, kteří se nacházejí v různých fázích truchlení, si vzájemně dodávají naději. Mohou nacházet pomoc při hledání dalších cest životem. Také mají možnost potkat se s lidmi, kteří jim rozumí a nebýt na truchlení sami,“ pokračuje.

Druhou skupinou jsou pozůstalé děti. „Pomáháme dětem ve věku od 11 let znovu najít pevný bod na jejich cestě životem po úmrtí blízkého. Vytváříme místo, kde můžeme o smrti mluvit, ale i mlčet, kde děti mohou získat podporu pro svůj vlastní způsob truchlení. Snažíme se zážitkovou formou mluvit o tom, jak se mají, co prožívají. V podpůrné skupině se mohou setkávat děti různě dlouho po ztrátě a v různých fázích truchlení a mohou si vzájemně dodat naději, pocit sounáležitosti a přijetí. Pokud by rodiče měli zájem o setkání mladších dětí, je možné jej po dohodě zorganizovat,“ vysvětluje.

1872 FEST, největší hudební festival na západě Čech. Tak bychom mohli popsat další šňůru oslav 150. výročí povýšení Aše na město, která slaví po celý rok a v létě chystá velkolepý festival především i pro mladé, a to přímo ve sportovním středisku Háj.
1872 FEST v Aši přivítá nejznámější rapery české hudební scény

Třetí skupina v Hospicu Sv. Jiří vznikla pro pečující. „Každý, kdo se o někoho stará si uvědomuje, jak je tato péče fyzicky, psychicky, ale i finančně náročná. Někdo teprve pečovat začal a neví, kam se obrátit o radu a jaké má možnosti. Prožívá strach, jestli je v jeho silách vše zvládnout a přemýšlí, jak se bude péče vyvíjet. Jiný člověk naopak pečuje o svého blízkého dlouho a mnoho věcí se možná podařilo, ale může se cítit unavený a nemá dostatek času na sebe. Může mít také pocit, že jeho péči nikdo neocení. Ve svépomocné skupině si mohou lidé předávat své zkušenosti, informace i naději. Členové skupiny se mohou potkat s lidmi, kteří jim rozumí a mají pochopení pro to, co prožívají,“ uvádí ředitelka Votavová.

Lidé se mohou setkat ve svépomocných skupinách pro dospělé pozůstalé 27. května v Mariánských Lázních v ulici Husova 16, od 16 do 17.30 hodin, dále následuje Svépomocná skupina pro pečující v Chebu, a to 31. května v ulici Karlova 17 od 16.30 do 18 hodin. Do Svépomocné skupiny pro děti, kterým někdo zemřel mohou zájemci přijít 10. června. I toto setkání je na stejném místě v Chebu od 16 do 17.30 hodin.

Setkání se konají jednou za tři měsíce. „Přesné termíny jsou vždy zveřejňovány na internetových stránkách a sociálních sítích Hospice Sv. Jiří. Zájemci se také mohou informovat na telefonním čísle 739 341 089. Setkávání svépomocných skupin organizuje psycholožka, sociální pracovnice a poradce pro pozůstalé Hospice Sv. Jiří. Obvykle se jedná o skupinu do 10 lidí,“ dodává ředitelka.

Setkání svépomocných skupin probíhá zdarma, vždy je připraveno malé pohoštění. Podle ředitelky Votavové je možné přijít jednou, ale zájemci mohou přicházet i opakovaně.