Krajské finále v přespolním běhu se včera odehrálo v hradním příkopu v Chebu. Celkem se zde sešlo 72 dětí, které byly rozděleny do tří kategorií. „Přespolní běh pořádá naše škola již po šesté,“ uvedl ředitel 4. ZŠ Miroslav Kříž. První kategorií byli žáci prvních tříd, tu druhou zastupovaly děti z druhé a třetí třídy a v poslední kategorii závodili žáci čtvrtých a pátých tříd. „Délky tras byly pro každou skupinu soutěžících různé,“ informoval Kříž. Děti z prvních tříd běžely v úseku dlouhém 400 metrů, druhá skupina školáků závodila na cestě dlouhé 600 metrů a poslední skupina žáků běžela po délce 800 metrů. Z chebského okresu se závodu zúčastnily děti z 5. ZŠ v Chebu a ze ZŠ Jih v Mariánských Lázních. Vítěznými týmy se staly: na prvním místě Základní škola Jih Mariánské Lázně, na druhém místě Základní škola Poštovní z Karlových Varů a na třetím místě žáci z 5. ZŠ v Chebu.