Zastupitelé totiž rozhodli, že automobilový provoz zde zůstane i nadále jednosměrný. Rozšířit by se měla především parkovací stání. „Byla na tom téměř jednomyslná shoda. A to nejen mezi zastupiteli. Také ohlasy veřejnosti na tento záměr byly vesměs odmítavé. Zrealizovat však chceme jiné dílčí úpravy. Jednat se má třeba o přeskládání dlažby na vozovce, kde jsou už velké nerovnosti. Novou dlažbu dostanou chodníky. Místo zámkové použijeme v souladu s požadavky památkářů kamennou. Na vjezdu a výjezdu z Kamenné ulice mají vzniknout bezpečnostní prvky v podobě zálivů, které zvýší bezpečnost provozu na obou křižovatkách. Na ostrůvku před poštou chceme pak vybudovat podzemní kontejnery, které v této lokalitě nahradí klasické popelnice,“ upřesnil místostarosta Zdeněk Hrkal.

„Zmíněné úpravy jsou plně v souladu s naší strategií, kdy se chceme místo bombastických investic zaměřit na menší akce, opravy a údržbu,“ dodal starosta Antonín Jalovec. V souvislosti s připravovanými úpravami má dojít také ke zvýšení počtu parkovacích míst. „V některých částech Kamenné ulice je možné zmenšit šířku chodníků, takže tady pak budou šikmá parkovací místa,“ vysvětlil místostarosta Hrkal.