Přestože se Karlovy Vary bez hostů proměnily v město duchů a po odjezdu klientů je na opuštěné kolonády žalostný pohled, v lázních stále zůstávají zahraniční hosté. I když poněkud inkognito. V hotelu Bristol (na snímku) po uzavření hranic uvízli ruští klienti, o něž se zdejší personál dosud stará. Podle dobře informovaného zdroje našli v tomto hotelu azyl Rusové i z dalších karlovarských hotelů. „Nestihli Českou republiku opustit a nyní ani nemohou, protože repatriace pro ně ruská strana neorganizuje. Na ulici ale neskončili. Podle mě se hotel Bristol zachoval, jak nejlépe mohl,a i v této nelehlé situaci jim pomohl,“ uvedl známý stomatologický chirurg Roman Šmucler, který v Bristolu provozuje kliniku. Podivuje se nad zdrženlivostí vedení hotelu poskytnout o této údajně desetičlenné skupině jakoukoliv informaci. „Bristol může sloužit jako příklad pomoci. Vymysleli bezpečný systém stravování a je vidět, že to jde. Po vzoru Bristolu by se mohly zařídit i školní jídelny, což nyní prosazujeme,“ doplnil Roman Šmucler, který je zároveň členem Ústředního krizového štábu České republiky. Navíc se domnívá, že zahraniční klienti zablokovaní kvůli pandemii v Karlových Varech tuto pomoc ocení a po skončení koronavirového ataku se do tohoto lázeňského zařízení znovu a rádi vrátí.

Staráme se o několik hostů, připouští ředitel  

Podle informací Deníku se hotel Bristol v Karlových Varech stále stará o klienty z Ruské federace (RF). Vyjádřil se k tomu Daniel Vašíček, Executive Director Bristol Group.

Kolik jich je a proč zůstali v Karlových Varech?
Tuto informaci mohu potvrdit, v této nelehké situaci se stále staráme o několik hostů – občanů RF, nicméně se jedná o jednotlivce s trvalým pobytem v evropských zemích, které jsou silně zasaženy současnou celosvětovou pandemií. V současné chvíli jsou u nás také stále ubytováni hosté z několika dalších zemí, kteří se ze zřejmých důvodů nemohou do své domovské destinace dopravit.

Jak jste celou vzniklou situaci řešili? Přijali jste taková opatření, aby se hosté u vás cítili před nemocí bezpečně? Podle informací Deníku se u vás normálně stravují, mohou se projít po Karlových Varech a čerpat vaše balneologické služby.
V první řadě jsme se soustředili na bezpečí všech osob. To je v současnosti, ale i historicky bylo prioritou ve všech našich zařízeních. V případě omezení poskytování našich služeb nařízením vlády jsme samozřejmě uposlechli a jmenované zcela omezili. Přesto jsme se v rámci možností snažili ctít poslání, které definuje náš obor, tedy služby. Normální stravování je asi otázkou pohledu, hostům je servírováno na pokoje jídlo, které si předem vyberou. Vzhledem k tomu, že i pro naše hosty platí omezení pohybu, striktně toto dodržují. Všichni jsou pravidelně informováni o nařízeních a restrikcích, které jsou v platnosti. Nicméně díky tomu, že disponujeme vlastním anglickým parkem a hotely máme situované v blízkosti lesa, je situace se zdravotními procházkami o to jednodušší, samozřejmě za dodržování všech pravidel. Služby našich lázní jsou však zcela uzavřeny jak pro veřejnost, tak pro naše klienty. Výjimka, kterou vláda zveřejnila, se na nás nevztahuje, přestože jsme držiteli všech nutných oprávnění.

S kým jste celou záležitost konzultovali? Například s hygieniky?
Vcelku pravidelný kontakt s krajskou hygienickou službou a Ministerstvem zdravotnictví jsme navázali prakticky okamžitě. Několikrát jsme využili pomoci taktéž Ministerstva zahraničí, které hrálo zcela zásadní roli při pomoci s organizací návratů některých našich klientů do jejich domovů. Všem patří velký dík, ten náleží taktéž honorárnímu konzulátu RF v Karlových Varech.

Neměli jste problém s personálem? Přece jenom obavy z nákazy koronavirem dosahují rozměrů, které jsou až panické…
Mohu prohlásit, že jako jednoho z členů vedení naší společnosti mě jímá skutečná hrdost na náš veškerý personál. Všichni v pravém slova smyslu táhli za jeden provaz. Nic nesemklo náš tým tak, jak to dokázala tato krize.

Podle lékaře Romana Šmuclera jste si s logistickou péčí o klienty poradili s tak profesionálním přístupem, že vás dává za příklad.
Pan prezident je snad až příliš laskav.

Dokdy u vás ruští klienti zůstanou? Potřebují vyřídit nějaké příslušné dokumenty kvůli tomu, že si prodloužili pobyt v Karlových Varech?
Možná je potřeba zmínit, že až na některé opravdové výjimky (hosté cestující automobilem) všichni občané RF odcestovali posledními lety společnosti Ural Airlines do 28. března. Jak jsem zmínil, klienti, kteří u nás byli nuceni zůstat, prakticky nemohou odcestovat, některým to nedoporučila jejich vlastní zastupitelstva, někteří mají uzavřená letiště v cílových destinacích. Pro některé ze stovek hostů, kteří byli nuceni svůj pobyt u nás zkrátit, jsme například složitě vyřizovali cesty přes tranzitní země. Vše se nakonec až na několik výjimek podařilo dotáhnout do zdárného konce a pevně věřím, že nakonec všichni v bezpečí do svých domovů dorazí. Velmi rád bych ještě jednou poděkoval všem našim zaměstnancům, kteří bez výjimky s opravdovým nasazením plnili své povinnosti, dále pak našim hostům, kteří ať už ze zahraničí, či z Čech trpělivě snášeli nelehkou situaci, která nás všechny postihla. Věřte, že všichni nyní tvrdě pracujeme na tom, aby jakmile to situace dovolí, jsme se mohli vrátit opět do práce v plném nasazení a poskytovat naše služby v co nejvyšší možné kvalitě všem našim hostům, bez rozdílu.