Archeologické práce trvají v Klášteře Teplá už několik měsíců a souvisí se záchrannými pracemi objektu, který je v současné době v desolátním stavu a nejvíce ho trápí vlhkost. Už dříve archeologové nalezli středověkou turbínu nebo barokní hromosvod. V pátek 9. prosince jste veřejnosti prezentovali několik dalších archeologických objevů, jaké jsou ty nejzásadnější?

Ukázali jsme především objev základů neznámého románského kostela, který je nejstarší stavbou v areálu Kláštera Teplá. Výzkum v současné době ověřuje možnost datování objektu do doby před založením kláštera v roce 1193 a jeho možnou souvislost se sídlem blahoslaveného Hroznaty, zakladatele kláštera.