Uskuteční se v přednáškové místnosti knihovny od 18.15 hodin. PhDr. Daniel Švec, lektor českého jazyka Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, se historii věnuje soukromě. Přednáškovou činnost rozvíjí ve školách, v knihovnách atd. Je členem spolku Čeští RAFáci, jehož jádro tvoří bývalí členové Czech Spitfire Clubu. „Jsme parta srdcařů,“ prozrazují na sebe, „kteří se v duchu ideje ´Věrni zůstaneme´ snaží o důstojnou připomínku československých válečných letců.“ Knihu Jsme napadeni… vydalo Muzeum jižního Plzeňska vloni. Nese výmluvný podtitul Životní příběh navigátora 311. čs. bombardovací perutě RAF ´Bimba´ Karla Bečváře, DFC, plukovníka in memoriam.