Cisternu si obec pořídila v rámci projektu Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl. Tento den byl pro obec a místní hasiče jedním z nejvýznamnějších v celé historii, nikdy předtím Sbor dobrovolných hasičů Krásná nezískal pro svoji práci nové hasičské vozidlo. Vozidlo je určeno k přepravě požárního družstva 1+3, umožňuje vedení zásahu vodou nebo pěnou z vlastního nebo cizího zdroje vody. Auto je vybaveno dvěma zařízeními pro rychlý zásah lafetovou proudnicí umístěnou na střeše nástavby a tvarově stálou hadicí DN 25 o délce 60 metrů trvale spojenou s výtlakem čerpadla, zakončenou kombinovanou proudnicí.

Poškozený památník v Aši.
Opravou pomníku uctí oběti Velké války