Dobrou zprávou pro rodiče je, že ani v jednom z měst policisté velké množství takového nebezpečného odpadu nenašli.

V Mariánských Lázních nalezli strážníci osm jednorázových stříkaček a dvě žiletky. Bezpečně je odstranili. „Žádný z těchto nebezpečných odpadů se ale nenacházel na dětských hřištích a místech pro volnočasové aktivity,“ informoval zástupce velitele Městské policie Mariánské Lázně Ladislav Sidorják. Kontroly provádějí strážníci nejen v rámci celorepublikové akce, ale namátkově během celého roku. „Přispíváme tak ke snižování rizik spojených s šířením nebezpečných nakažlivých chorob,“ řekl zástupce velitele.

Strážníci ve Františkových Lázních se kromě injekčního materiálu zaměřili také na všechny předměty, které by mohly ohrozit malé návštěvníky. Detektor kovu odhalil pouze drát, hřebík a víčka od piva v okolí laviček.

Lokalitu, kde roste česnek medvědí, se rozhodly Mariánské Lázně oplotit.
Mariánské Lázně chrání medvědí česnek před nájezdy sběračů

Podnětem jsou také nelichotivé údaje neziskových organizací Světla Kadaň a Kotce, které v kraji působí v oblasti protidrogové prevence. Světlo Kadaň, které má na starost Karlovarsko, ve své výroční zprávě za loňský rok uvádí, že pracovníci kontaktního centra v rámci výměnného programu přijali 61 346 kusů a vydali 61 375 kusů injekčních stříkaček. Přímo v terénu pak bylo přijato 39 285 kusů a vydáno 38 504 kusů injekčních stříkaček. V porovnání s rokem 2019 je to téměř 12procentní nárůst ve spotřebě injekčního materiálu. Statistiky výměnného programu organizace Kotec, která působí na Chebsku a Sokolovsku, uvádějí za rok 2020 následující údaje: kontaktní centrum v Chebu přijalo 32 905 kusů injekčního materiálu a vydalo 33 768 kusů. V rámci terénního programu bylo přijato 34 088 kusů injekčního materiálu a vydáno bylo 35 700 kusů.

Návratnost použitého injekčního materiálu je tedy dosti vysoká, a to 98,5 procenta a na veřejných místech tak končí pouze zlomek tohoto nebezpečného odpadu.