Nové kontejnery, které přispějí ke zvýšení třídění odpadu a zároveň pomohou potřebným, najdou lidé v ulicích Mariánských Lázní.

„Vytříděné ošacení a textilní materiály jsou poskytovány charitativním organizacím, kde se použijí jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích nebo v centrech pomoci," informoval Petr Placek z mariánskolázeňské radnice s tím, že ta část, která nebude vhodná k nošení, se bude třídit na savé materiály vhodné pro výrobu čisticích hadrů či pro výrobu hadrových lepenek a nezpracovatelný odpad. Ten tvoří zhruba jen deset procent z celkového objemu.

Do šestnácti bílých kontejnerů, které město přistavilo k některým stávajícím stanovištím na tříděný odpad, patří veškerý čistý a suchý textil či spárovaná nositelná obuv v zavázaných pytlích. „Lidé by tam neměli házet znečištěný nebo mokrý textil, matrace či koberce," přiblížil.

Zavedení této služby, která v Mariánských Lázních funguje od února, má za cíl nejen pomoci potřebným, ale také zvýšit úroveň třídění odpadu ve městě a zmenšit množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu. „Nezanedbatelné pozitivum tohoto sběru spočívá také v ochraně životního prostředí se znovuzhodnocením druhotných surovin," dodal s tím, že město věří, že nová služba se setká se zájmem ve všech opěrných bodech, které lázně k jejímu zavedení motivovaly, tedy služba, ekologie a charita.