„V současné době jsou plochy po vzájemné dohodě s chráněnou krajinnou oblastí Slavkovský les už vymezeny,“ řekl starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. Podle jeho slov byl stanoven režim vhodné údržby, kterou bude koordinovat Správa veřejné zeleně. „Plochy budou umístěné ve třech lokalitách. První lokalitou je louka v návaznosti na areál FC Viktoria,“ řekl starosta.

Druhou lokalitou pak bude část louky mezi nádražím a viaduktem a třetí plocha pak vznikne na louce pod rybníčkem. „Od tohoto kroku si slibujeme hlavně návrat motýlů a drobného hmyzu do lokalit, kde postupem času vymizeli kvůli udržovaným trávníkům,“ dodal Martin Kalina.