Příkladem, kde zvyk dodržují pravidelně, jsou například Nebanice na Chebsku. Nedávno tam přivítali do života hned sedm nových občánků, čtyři chlapečky a tři holčičky. „Na obecním úřadě jsme přivítali Emily Lenk, Pavla Heřmana Křehlíka, Danu Prokopovou, Vanesu Valentovou, Jana Košťálka, Teodora Macháčka a Václava Nešpora,“ řekla starostka Nebanic Jitka Pagáčová. Vítání občánků tradičně zpestřily kulturním vystoupením děti z Nebanických Jeřabinek, hrou na klavír je doprovodila Natálie Richterová. Nově narození občánci od obce obdrželi finanční dar, pamětní list a blahopřání, které vyrobily děti.

V Chebu se akce Česko zpívá koledy uskuteční tradičně na chebském náměstí. Vystoupí zde i pěvecký sbor Kopretiny a Špalíček pod vedením Evy Kůrkové ze Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha v Chebu.
Koledy si lidé zazpívají na několika místech