Tyto stavby by měly být dokončeny v roce 2014. Na tento okamžik se těší už desítky rodin, ale také místní masna.

„Stavba započala ke konci roku 2012," potvrdila starostka Odravy Alžběta Derahová. „Podle plánů by měla být dokončena v roce 2014," upřesnila situaci starostka.

Vybudování kanalizace a čističky odpadních vod v obci vyjde na bezmála 24 milionů korun. Celá akce je financována ze Státního fondu životního prostředí České republiky a také Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V současné době zahájili dělníci práce na protlaku pod rychlostní silnicí R6, aby se mohly na kanalizaci napojit i objekty, které jsou touto komunikací odděleny od obce. Odrava leží v ochranném vodárenském pásmu II. stupně.

„Vybudování kanalizace přispěje ke zlepšení životního prostředí v obci. Vzhledem k tomu, že většina rodinných domů je už starších a mají nevyhovující žumpu, předejde se tím také neoprávněnému vypouštění odpadních vod," uvedla starostka. „Chtěla bych všem občanům poděkovat za trpělivost a shovívavost při výstavbě," zakončila Derahová.

V rámci projektu bude odkanalizovaná i oblíbená odravská masna. Ta se podle starostky Alžběty Derahové na kanalizaci těší asi ze všeho nejvíce, neboť je velkým producentem odpadních vod, které musí nechávat často vyvážet.