V předešlých měsících v místě vznikl už upravený park s lávkou. „ A to se zakonzervovanými zbytky základů starých sklepení, novými chodníky a zrestaurovaným kamenným mostem z roku 1724. Hotovo má být do 15. srpna tohoto roku. Cena díla z výběrového řízení je přes 14 miliónu korun,“ vysvětluje. První částí revitalizace prostranství bývalého evangelického hřbitova a jeho okolí byly stavební a terénní úpravy parku, například nové cesty, oprava opěrných zdí, úpravy zeleně, oprava mostu, instalace veřejného osvětlení, laviček a podobně.

3D lanové bludiště bude mít dvě patra. „Návštěvník tak vystoupá po schodišti do 1. patra, kde jsou navrženy různé překážky. Třemi domky pak návštěvník vyšplhá do 2. patra, kde překonává další překážky,“ popisuje Vrbata.

Dětské hřiště bude rozděleno na dvě poloviny, na místě bude mnoho herních prvků. Procházet z jedné části hřiště do druhé se bude speciálním tunelem. „Předpokládané zahájení prací je 25. dubna. S ukončením prací se počítá v polovině srpna tohoto roku,“ dodává mluvčí.

Na pořízení 3 D bludiště a dětského hřiště město požádalo o dotaci ministerstvo pro místní rozvoj, kde je možno získat až 50 procent nákladů na stavbu. O dotaci nebylo ale zatím ještě rozhodnuto.