Zastupitelstvo se v nejzadluženější obci republiky rozpadlo letos v červnu, když odstoupilo celé uskupení Svobodné Prameny včetně náhradníků.

Zastupitelstvo se tak stalo neusnášeníschopným. Důvodem rezignace uskupení byla podle dnes už bývalého zastupitele Aleše Ditterta snaha zabránit uzavření riskantní smlouvy s ruským investorem. Podle starostky Michaly Málkové se ale žádná smlouva s ruským investorem podepisovat neměla. K předčasným volbám půjdou v Pramenech už podruhé v tomto volebním období. Naposledy se zde volby uskutečnily v září roku 2015.