V první fázi, od listopadu do prosince 2016, bylo v Chebu zkušebně zaměstnáno 10 vězňů. Během této doby se ukázalo, že jejich začlenění proběhlo hladce. Na základě dobrých zkušeností byl počet zaměstnávaných vězňů zvýšen na 45. DHL Supply Chain kromě toho plánuje využít nabídky i dalších věznic v České republice.
Po úspěšné první fázi projektu, v níž jsou zaměstnáváni odsouzení z věznice v Kynšperku nad Ohří, pokračuje společnost v rozšíření tohoto konceptu i do dalších regionů České republiky. V současné době navázali spolupráci s věznicí v Břeclavi, která zajistí další odsouzené do poboček v Pohořelicích u Brna.

„DHL se stále snaží hledat různé možnosti alternativního zaměstnávání. Naše nabídka práce vězňům je prospěšná jak pro ně, tak pro celou společnost. Pro nás je to zároveň zajímavá příležitost, jak řešit nedostatek potenciálních zaměstnanců na českém trhu práce,“ říká Gabriela Kahounová, personální ředitelka společnosti. „Podporujeme snahu o účinnější integraci vězňů do společnosti tím, že nabízíme pracovní příležitosti mimo věznici. Jsme přesvědčeni, že je důležité poskytnout účastníkům programu dobrou perspektivu zaměstnání.“

Vězni pracující v provozech DHL Supply Chain si obvykle odpykávají nižší tresty. Nejčastěji jsou mezi nimi neplatiči alimentů, takže nepředstavují riziko z hlediska bezpečnosti. Navíc svou činnost vykonávají ve vyhrazených prostorách skladu. Vězni nalézají uplatnění na pozicích, které se nedaří obsadit uchazeči z běžného trhu práce. Oni si ale mohou udržovat nebo získávat pracovní návyky, což jim usnadní začlenění do pracovního procesu po ukončení trestu. V případě zájmu jim DHL nabízí možnost zaměstnání i po propuštění.