„Sady Míru jsou centrálním parkem s amfiteátrem, kavárnou a dvěma dětskými hřišti. Do parku v letních měsících dochází množství návštěvníků, konají se zde kulturní akce, celoročně je využíván také jako zkratka z centra Aše na vlakové nádraží. Proto je péče o zdejší stromy brána zodpovědně. Že je nutné do zeleně zasáhnout, vyplývá z provedeného dendrologického posudku. Faktem také je, že jen v období, kdy se projekt úprav připravoval, spadlo v sadech při silnějším větru kolem deseti stromů,“ vysvětluje mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Na necelých pěti hektarech roste celkem 546 stromů. Na základě odborného posouzení je povoleno pokácet dohromady 82 stromů. „Park ale nedojde k újmě v četnosti zeleně a ani se kácením jeho rozloha nezmenší,“ podotýká mluvčí. Město zde vysadí 78 stromů nových, a navíc ještě 140 keřů. Celkové náklady na obnovu zeleně v sadech Míru jsou dle projektu 2,34 milionu korun. Skutečnou cenu určí výběrové řízení na zhotovitele.

Novou výsadbu bude představovat dohromady osm druhů stromů: javor klen, jasan ztepilý, jilm horský, bříza, jeřáb ptačí, buk lesní, lípa srdčitá a habr obecný. Vysazeny budou stromy o obvodu kmene 16-18 centimetrů. Mezi nově vysazenými keři bude bez černý, hloh obecný, trnka obecná, svída krvavá, kalina obecná a ptačí zob.

„Kromě výsadby je plánováno také ošetření stávající zeleně, zdravotní a výchovný řez se provede u 201 stromu a dohromady 23 vazeb na dalších 17 stromech,“ říká Milan Vrbata.

Do zeleně se v sadech Míru zasahovalo naposledy v roce 2012, kdy se rekonstruoval amfiteátr s hledištěm a stavěly se chodník, pěšiny a odpočinková místa.

„Zbývá doplnit, že z Operačního programu Životní prostředí město na výsadbu a ošetření stromů získalo dotaci ve výši 891 tisíc korun,“ dodává mluvčí ašské radnice.

Ilustrační foto
K lékaři lidi dopraví Seniorbus