Nepatří tam však nebezpečný odpad jako pneumatiky a elektrozařízení. To je možné odvézt do sběrného dvora. Pro mobilní sběrné dvory jsou určená čtyři stanoviště. Bohemia – garáže u Billy a na Vítězné (bývalý heliport) , v Křižíkově ulici (garáže) a na parkovišti u Penny.

Termíny přistavení:

U Bohemky garáže (Billa) a na Vítězné (bývalý heliport) budou k dispozici od 9 do 13 hodin ve dnech 20. února, 17. dubna, 19. června, 21. srpna, 23. října a 11. prosince.

V Křižíkově ulici (garáže) a na městském parkovišti (Penny) budou přistaveny rovněž od 9 do 13 hodin, a to ve dnech 27. února, 24. dubna, 26. června, 28. srpna, 30. října a 18. prosince.