„Na příští sezónu připravujeme pro návštěvníky Geopark Soos. Jedná se rekonstrukci současného geoparku, ale v novém a svěžím kabátě. Momentálně navážíme nové horniny, děláme nábrusy, připravujeme texty a připravujeme nové informativní tabule v novém grafickém ztvárnění,“ říká správce Národní přírodní rezervace Soos Zdeněk Soukup.

Celý geopark bude zaměřený na Chebskou pánev a její bezprostřední okolí. „Tento projekt znázorní všechna pohoří, která Chebskou pánev lemují. Nový geopark se bude nacházet částečně ve venkovním prostoru. Jeden prvek bude zastřešený v nově vybudovaném altánku, který je součástí první etapy projektu Brána do nitra země. Venkovní expozice bude sloužit jako naučné poznávání.

Každodenní nepořádek v ulicích, žebrání, konzumace alkoholu na volném prostranství, nevhodné chování a neustálé výtržnictví bez faktické možnosti řešení.
Bezdomovci neplatí pokuty, pomoci by mohla změna legislativy

„Pro návštěvníky, kteří se zajímají více do hloubky, budou k dispozici nábrusy na jednotlivých horninách. Přes QR kód se bude možné podívat na detailnější popis a historii horniny. Lidé se budou moci informovat na nových tabulích, které ukáží, jak samotné horniny vznikají. Dále na nich najdou odkaz na konkrétní horninu, ale také i odkaz na místo, kde ji v okolí výletuchtiví návštěvníci mohou uvidět, jako například na Hradu Vildštejn, na chebském hradě či chebské krajince nebo Komorní hůrce. To znamená, že tu budeme mít fyzicky danou horninu a k tomu bude přiložená mikrofotografie. Tyto fotografie zpracuje doktor Jakub Trubač z Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy. Tímto získáme detailní informace o dané hornině a navíc informaci, kde ji fyzicky lidé najdou v okolí,“ popisuje správce Soosu.

K dispozici bude také reliéfová mapa Chebské pánve a jejího okolí. „Je to proto, abychom si uvědomili, kde žijeme. Jedná se o velkoformátovou prociťovací mapu. Na to se tedy mohou návštěvníci těšit během začátku návštěvnické sezóny,“ dodává.