„Jsem toho názoru, že občany je třeba informovat,“ uvedla starostka.

„Měli by vědět, jaké má radnice záměry a vyjádřit se k danému tématu,“ řekla Čížková. Prvním krokem byla obsahová změna Tepelského zpravodaje nebo nové webové stránky. Výrazným krokem kupředu byla výstava koncepce dopravního řešení města. „Rekonstrukce komunikací je naším největším cílem pro toto volební období. Léta se neřešila. Proto jsme se rozhodli uspořádat výstavu a sejít se s občany, aby vznesli své připomínky,“ sdělila starostka.

Jednání se zúčastnili zástupci firmy, která generel zpracovala, aby připomínky lidí vyhodnotili a dali k nim případný komentář. „Ne vždy je totiž možné připomínky akceptovat, protože jsou nerealizovatelné.

Nejčastější dotaz byl, kdy to bude. Lidé totiž často neznají systém. Během dvou let proběhne územní řízení a stavební povolení.“ Navíc rekonstrukce komunikací není levnou záležitostí. „Přibližné náklady jsou 250 milionů korun, což si s naším rozpočtem dovolit nemůžeme. Budeme proto žádat o dotace,“ uvedla Čížková.

Pokud vše dobře dopadne, mohou se do konce roku Tepelští těšit na dostavbu cyklostezky. „V dubnu bychom měli vědět, zda dostaneme dotace. Náklady na vybudování cyklostezky jsou šest milionů korun,“ dodala.