„Město Teplá má chválený rozpočet a v něm je počítáno s několika zásadními akcemi,“ informovala starostka Jana Čížková.

První z nich je vodovod Mrázov-Seklovy Domky. „Tato část obce je doposud bez pitné vody,“ vysvětlila starostka. Tuto akci bude podle jejích slov pro město realizovat Vodohospodářské sdružení západních Čech. „Finanční podíl města činí 2,7 milionů korun,“ uvedla Čížková. Další plánovanou a největší akcí letošního roku by měla být Víceúčelová naučná stezka Klášter Teplá náměstí. „Jedná se o opravu hlavního přístupu pro automobilovou dopravu, chodce i cyklisty do Kláštera a propojení dvou dominant v Teplé. Těmi jsou Klášter a kostel Svatého Jiljí na náměstí. Tato akce je závislá na získání dotace, na kterou se intenzivně připravujeme,“ řekla starostka. Už na konci loňského roku Tepelští zkolaudovali Cyklostezku Klášter-Seklovy Domky. „O pokračování cyklostezky až na Betlém jednáme, projekt je připraven,“ dodala starostka.

„Samozřejmě, že je skvělé, že město plánuje investice, které přinesou něco nám občanům,“ uvedl František z Teplé. „Už loni to byla rekonstrukce školy. Opravy potřebovala jako sůl. Líbí se mi také, že v letošním roce se lidé dočkají vodovodu.“