Získal ho od Karlovarského kraje, který nabídl Toužimi ke koupi opuštěnou budovu domova mládeže i s pozemkem pro stavu polyfunkčního domu za 820 milionů korun. Právě část pozemku koupeného Horníkem měla patřit k polyfunkčnímu domu.

„Tato parcela je v územním plánu označena jako OV neboli občanská vybavenost. Část pozemku 1421/13 je odkoupena panem místostarostou Horníkem. Odkupoval ho s tím záměrem, že tam žádná stavba nebude. Tvrdil, že toto území potřebuje jen proto, aby jeho dům nestál na hraně starého pozemku 1421/5. Pan Horník má svůj pozemek 1421/5 a ten sousedí s pozemkem, co patří kraji. On si ale krájí kus veřejného pozemku pro sebe,“ říká jeden ze zastupitelů Petr Vlček.

Místostarosta Jiří Horník se brání. Tvrdí, že na pozemku 1421/5, který dříve odkupoval, a který leží v bezprostřední blízkosti polyfunkčního domu vede potrubí, o kterém dříve nevěděl. Z toho důvodu musel požádat kraj o část pozemku, který slouží danému projektu ve městě. „Je to věc státního orgánu, který udělal chybu. Vznikl zkrátka úřednický šotek, který vůbec nesouvisí se mnou. Já jsem od kraje kupoval pozemek na stavbu rodinného domu. Na katastrální mapě byla uvedena ostatní plocha, proto jsem tento pozemek kupoval. Na mém vlastním pozemku vede vodovod a tam je odvod například na sídliště, na Teplou a další pozemky, takže na pozemku je ochranná zóna kvůli vodovodu, kde se stavět nesmí, ale o tom nikdo nevěděl,“ sděluje Horník.

Podzimní porcelánové slavnosti v Karlových Varech
Nad vystaveným porcelánem v Grandhotelu Pupp se návštěvníkům tajil dech

Zastupitel Vlček je přesvědčen o tom, že stavební úřad v Toužimi se měl přesvědčit, zda je stavba místostarosty Horníka v souladu s územním plánem. „Zřejmě to dodnes neudělali, nemám o tom žádný signál. Neustále jsem se dožadoval vysvětlení, ale bohužel mě odkazovali na kraj, ale ptám se sám sebe, proč by nějaký úředník z krajského úřadu měl kontrolovat stavby v Toužimi. To je prostě nesmysl,“ míní Vlček.

Stavební úřad Toužim čeká na vyjádření krajského úřadu. „Na uváděnou stavbu bylo vydáno povolení. Tato záležitost je momentálně v řízení, projednává to Krajský úřad Karlovy Vary a já k tomu v současné době nebudu sdělovat žádné informace,“ uvádí Jaroslav Poláček ze stavebního úřadu.

Karlovarský krajský úřad celou záležitost ještě šetří. „V pondělí 30. srpna 2021 jsme obdrželi od stavebního úřadu v Toužimi podnět pana Vlčka, ve kterém požaduje okamžité zastavení stavby „Novostavba rodinného domu“ na pozemku parcelní číslo 1421/5 v katastrálním území Toužim pro rozpor s územním plánem města Toužim. Pan Horník zaslal dne 27.července 2020 žádost o směnu pozemků, kterou projednala Rada kraje dne 19.října 2020 a schválila záměr prodeje předmětné části. Žadatel uvedl účel, pro jaký má zájem předmětnou část nabýt do svého vlastnictví, a to, aby byly dostatečně dodrženy odstupové vzdálenosti při realizaci rodinného domu na pozemku ve vlastnictví žadatele. O prodeji předmětné části rozhodovalo krajské zastupitelstvo dne 26.dubna 2021. Usnesením schválilo její prodej za cenu v místě a čase obvyklou. Součástí podkladů k projednávání v orgánech kraje jsou podklady pro zpracování majetkové dispozice – informace o zveřejnění záměru na úřední desce. K tomuto uvádíme, že v době zveřejnění nikdo kromě žadatele na uvedený záměr nepodal svou nabídku, popřípadě námitku. Dále pak vyjádření spravující příspěvkové organizace, stanovení kupní ceny, to znamená. zpracování znaleckého posudku, a návrh kupní smlouvy. A ještě nutno dodat, že při nakládání s majetkem není povinnost šetřit splnění úkonů pro stavební řízení k povolování/umístění stavby, to je v kompetenci místně příslušného stavebního úřadu,“ sděluje mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková.

Na levém břehu Krajinky v Chebu vyroste jeden z nejmodernějších skateparků u nás v republice, jeho stavba se ale musela přesunout.
Stavba skateparku v Chebu se přesouvá, hotová by měla být v srpnu příštího roku

„Jsem přesvědčen o tom, že tady dochází ke střetu zájmů. Platby města šly do oblasti, kterou pan místostarosta Horník rozdělil pro své účely. Město investovalo do projektování pozemku, na kterém stojí polyfunkční dům. Prvně to byl ale pozemek kraje a pan Horník si část toho pozemku, kam zasahovala studie projektu odkoupil. Zkrátka si o tu část požádal, aby si tam mohl vystavit svůj vlastní rodinný dům. V mezidobí nikde nikomu nic neřekl a požádal si o 310 m2. Navíc, když se kraj dotázal města Toužim, zda-li tento pozemek město potřebuje, odpověděla paní z majetkosprávního oddělení, že nikoliv. Přesto, že město v tu dobu platilo za studie na zmíněný pozemek,“ zdůrazňuje Petr Vlček

„Přes pětku vede, jak už jsem zmiňoval vodovod, Třináctku jsem koupil za účelem výstavby rodinného domu. Z nějaké části pozemku 3500 m2 jsem zažádal kraj o zhruba 310 m2. Utvrzovali mě v to, že mé počínání je v pořádku a souhlasili s odkoupením,“ ohrazuje se Horník.

„Pozemek, který byl vykreslený projektanty na projekt polyfunkčního domu vypadá teď jinak, než v minulosti, když tu ještě Horníkova stavba nestála. Město schvalovalo jinou projektovou dokumentaci. Jsem toho názoru, že dům, co tady roste, tu nemá co dělat. Stavba stojí někde, kde nemá a měla by být odstraněna. Podle mě se tady ukazuje to, že místostarosta chtěl kraj obelhat. Tvrdil totiž na kraji, že bude stavět na pozemku, který měl před tím koupený, jedná se o pozemek 1421/5, ale na něm teď nestaví. Na tom pozemku stojí jen malá část jeho domu. Zde je zkrátka další obelhání úředníků, a to konkrétně Magistrátu města Karlovy Vary. Jedna z úřednic sama vydala závazné stanovisko pouze na pozemek 1421/5, ale dům se staví na pozemku 1421/13,“ konstatuje Vlček.

Ilustrační foto.
Na silnici I/6 u Chebu se střetlo osobní auto s nákladním, na místě jeden mrtvý

„Mám stavební povolení, které je platné. Na základě dalšího šetření v Karlových Varech se teprve rozhodne, co s tím bude dál. Momentálně do toho jako občan nemohu zasahovat, protože je to věc stavebního a územního plánování. To, že si někdo něčeho nevšiml, za to přeci nemůžu. Nemyslím si, že jsem ve střetu zájmů. Odkoupil jsem třicet let starou parcelu, o kterou se nikdo nestaral. Koupil jsem to od soukromé osoby, ale když se přišlo na problém s vodovodem, tak jsem zvolil variantu odkoupení vedlejšího pozemku, a ten měl Karlovarský kraj,“ dodává Horník.

Magistrát města Karlovy Vary musel podle stavebního zákona vydat závazné stanovisko z hlediska vztahu k územnímu plánu, a to na základě pověření obce z rozšířenou působností, kdy město Toužim pod tento odbor zmiňovaného magistrátu patří. „Nesouhlasím s vyjádření pana Horníka. Žádný úřad chybu neudělal, protože od začátku je všude uváděn pozemek 1421/5. Ať už v obou žádostech na kraj, tak v podkladech pro Magistrát města Karlovy Vary, který vydal závazné stanovisko z hlediska vztahu k územnímu plánu. Všechny úřady jednaly ve vztahu k pozemku 1421/5, což mi defakto potvrdila paní Homolová ze stavebního úřadu Toužim, když mi řekla, že v době povolení stavby 3. května.2021 byl na katastru pozemek v majetku pana Horníka, protože to osobně kontrolovala. A to mohl být jedině pozemek 1421/5. Pozemek 1421/13 nebyl v tu dobu v majetku pana Horníka. Navíc pan Horník jako místostarosta musí vědět, co je to územní plán. Kraj schválil prodej pozemku 1421/13 až 26.dubna.2021, takže za týden těžko mohl být v majetku pana Horníka na katastru,“ uzavírá Vlček.