„Největší radost mám asi z toho, že se tady začali lidé více družit,“ řekla starostka obce Helena Repíková. Tomu napomáhá i řada kulturních akcí. „Samozřejmě v tomto covidovém období je kulturní život na nule. Snažili jsme se proto alespoň zapojit děti. V loňském roce naši nejmenší zdobili stromeček, pořádali jsme také velikonoční soutěž.“ I letos se uskutečnila velikonoční cesta. Děti na stanovištích hledaly vajíčka, která teď musí vymalovat a poté je pověsí na břízku. Celá cesta byla vytvořena tak, aby se děti nepotkávaly. „Ani start soutěže jsme neměli nijak vyznačený, všichni mohli začít, kde chtěli,“ uvedla starostka. V necovidových letech to ale v Trstěnicích žije mnohem více. Místní staví májku. Velmi oblíbenou akcí je dětský den. Ten se léta koná v bývalém vojenském prostoru Cech svatého Víta. „Jde o opravdu velkou akci a myslím, že odhadem se během dne vystřídá zhruba tisíc lidí,“ pochválila tradiční akci starostka. V Horní Vsi se zase koná bramboriáda. „To je velice hezká akce, kdy se vybírají nejhezčí nebo největší brambory. Nechybí ani spanilá jízda traktorů. Mezi naše další akce patří Pouťové slavnosti, rybářské závody, lampionové průvody nebo pouštění draků. Dá se říci, že každý měsíc se uskuteční jedna akce. Lidé jsou na to zvyklí a vždycky se chodí ptát, jestli bude to či ono,“ pousmála se Helena Repíková.

V Trstěnicích nejsou pyšní jen na kulturu. Povedlo se zrekonstruovat hřbitov. „Ten jsme opravili kompletně včetně márnice a chodníčků.“ Několikaletá investiční akce stála zhruba 1,5 milionů korun. „Podařilo se i zrekonstruovat budovu školky. Tu jsme koupili od zemědělského družstva a jsme za to rádi. Barvu na budovu si vybraly naše učitelky. Kompletně jsme také upravili zahradu. Tu jsme také odkoupili. Prodala nám ji místní tělovýchovná jednota a musím velmi ocenit, že obec pozemek získala za korunu. Tohoto gesta si moc vážíme.“ Do budoucna by Trstěnice chtěly pro předškoláky dodělat dětské hřiště, aby měly děti skluzavky, prolézačky a další herní prvky. „Bohužel jsme podávali několik žádostí o dotace, ale zatím jsme neuspěli.“

Velkým plusem pro místní obyvatele je obchvat obce. Ten byl otevřen v loňském roce. „Obchvat nám hodně pomohl. Situace byla hrozná. Obyvatelům praskaly zdi, věčně jsme řešili rozbité kanály a hluk.“

Do budoucna by chtěla obec opravit budovu ve svém vlastnictví, která se nachází u kostela. „Původně jsme plánovali, že by v tomto objektu byla mateřská škola. Tím, že jsme odkoupili stávající objekt, jsme změnili plány. Plánujeme, že v domě zůstane sál a časem tam přestěhujeme obecní úřad. Z toho současného bychom vybudovali byty,“ přiblížila plány Helena Repíková.

Trstěničtí se v dohledné době dočkají i změny územního plánu. „Ten se momentálně zpracovává a snad se už tento rok dočkáme.“

Trstěnice nezapomínají ani na přidruženou obec Horní Ves. V té se chystá rekonstrukce autobusové zastávky. „Plánujeme i napojení kanalizace z Horní Vsi do Trstěnic a v rámci toho by měl být vybudován veřejný vodovod pro Horní Ves,“ dodala starostka.