Za nemalého přispění z rozpočtu města Skalná a na základě obdržené dotace ve výši 100 tisíc korun z Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje byla realizovaná přestavba 1. etapy veřejného osvětlení v ulici Sportovní ve Skalné. Při této akci došlo k přeložení kabelů ze vzduchu do země a osazeno 12 světelných bodů LED osvětlení. Město Skalná doufá, že nově použitá technologie zlepší vzhled obce i zvýší komfort osvětlení v této lokalitě.