Jeho celková rozloha je 106 hektarů. Pozemky jsou zasíťované, komunikačně napojené a technicky připravené. V letošním roce začala na těchto pozemcích budovat svůj závod společnost DHL, kde následně najde práci kolem dvou stovek lidí. V těchto dnech se do průmyslového parku chystá také společnost Tchibo. V ní má nalézt práci kolem tisícovky pracovníků.

„Hala DHL Supply Chain bude mít rozlohu 13 600 metrů čtverečních. Společnost DHL pro Sky zajistí ve spolupráci s dalšími partnery kromě standardních skladovacích služeb, dopravy do skladu a distribuce i služby s přidanou hodnotou, například balení zboží či nalepování etiket. Součástí smlouvy je také servis provozovaný externí společností přímo v prostorách skladu," uvedla Irena Mižďochová, PR manažerka společnosti DHL.

Průmyslový park Cheb je nejdynamičtěji se rozvíjející průmyslovou zónou v Karlovarském kraji. Aktuální zájem investorů převyšuje možnou nabídku komerčně využitelných ploch, jelikož téměř všechny tyto plochy jsou již zasmluvněny minimálně smlouvami o smlouvách budoucích kupních.

V Aši by se měl počet pracovních míst zvýšit v rámci takzvaného izraelského projektu, o kterém se mluví už několik let.

Izraelci stále nepřestali usilovat o jeho realizaci, a tak se už na světlo derou první kroky chystaného projektu. Izraelská společnost má smluvní vztah s jinou firmou, na kterou chce převést pozemky ležící u ašské instituce, která se zabývá výrobou plastových láhví.

Z tohoto faktu tedy vlastně vyplývá, že v současné době se izraelský projekt nerealizuje jako celek, ale budou se z něj uskutečňovat pouze první kroky prostřednictvím jiného investora.