Rarita. Tak by se dal jedním slovem popsat kůň Albrechta z Valdštejna. Chebské muzeum jej poprvé ve své historii zapůjčilo na výstavu, a to do německého Halle. Mnoho se ale neví o tom, že byl opravdu výjimečný.

Valdštejnův kůň je zřejmě nejstarší vycpaninou v České republice a druhou nejstarší v Evropě. Zvíře však poutalo pozornost ještě za svého života, a to například svým žíháním.

„Žíhání se u koní vyskytuje velice zřídka, jen u několika málo plemen," vysvětlila historička chebského muzea Michaela Bäumlová. „Jeho příčinou je pravděpodobně vrozená porucha, přesněji řečeno embryonální spojení dvouvaječných dvojčat. Patrně právě díky svému výjimečnému vzhledu byl tento exemplář takříkajíc hoden vévody. Z dobových pramenů víme, že Albrecht z Valdštejna, chovatel a velký milovník koní, mezi svými zvířaty držel i mimochodníky, tedy jedince vyznačující se ne anomálií vzhledu, nýbrž pohybu. Při jeho polních taženích jej vždy krom stovek obyčejných provázelo také kolem tří desítek ušlechtilých jezdeckých koní," řekla historička.

Tato zajímavost není mezi veřejností známá, a to paradoxně na rozdíl od jiné informace, na které prý příliš pravdy není. Říkalo se, že byl Valdštejnův kůň zastřelen 16. 11. 1632 v bitvě u Lützenu. Valdštejn pak měl nechat svého oblíbeného koně převézt do Prahy a vycpat. „Tento údaj se sice občas objevuje v literatuře, ale podle všeho není pravdivý," dodala historička.