Stále častěji se v chebském Poohří, kde se v loňském roce konala Krajinná výstava bez hranic, objevují nepřehlédnutelné stopy po řádění vandalů.
„Při posledním zásahu jsme zjistili, že někdo najel do vrat výstaviště u dřevěné lávky a ohnul je,“ uvedl velitel chebské městské policie Jiří Šmolík.
Navíc si vandal, či spíše skupina vandalů dala tu práci, že do řeky Ohře hodila několik laviček i s betonem, do kterého byly zasazeny.
Zloději ničí nejen lavičky, cílem jejich řádění se stávají i sochy či vybavení dětských hřišť v areálu.

„Naše hlídky v současné době kontrolují areál ´krajinky´ mnohem častěji, ale nemůžeme tam být pořád,“ poznamenal Šmolík.

„Mladí nemají co dělat a nudí se,“ je přesvědčený chebský senior Eduard Šulc. „Ani jejich rodiče na ně nemají dost času. Musí chodit do práce a vydělávat. Navíc sport nebo nějaké zájmové kroužky nejsou mezi mládeží populární,“ dodal.

Podle Šmolíka se výskyt podobných případů, ať už v Poohří nebo v jiných místech města, vyskytuje po začátku školního roku mnohem častěji než v době letních prázdnin.