„Na setkání v letošním roce přišlo přes třicet veteránů,“ informoval jeden z organizátorů veškerých akcí pro policejní veterány Jaroslav Beneš. Ten stručně shrnul všechny akce, které se konaly, popřál všem všechno krásné v následujícím roce a také vzdal poctu kamarádům Karlu Hanzlíkovi, Svatopluku Šedivému a Milanu Višňovskému, kteří řady policejních veteránů navždy opustili.

„Akce se jako vždy povedla a poděkování patří majiteli restaurace, personálu a také všem, kteří se tohoto setkání zúčastnili,“ dodal Jaroslav Beneš.