Včelaři v celé republice dlouhodobě zápasí s nedostatkem financí. Nejinak je tomu v chebském regionu. Přestože stát poskytuje včelařům dotaci na podporu oboru včelařství, peněz je stále nedostatek. Situace se začíná pomalu zlepšovat, protože mnohá města a obce si začala uvědomovat kritickou situaci v tomto oboru a snaží se maximálně včelařům vyjít vstříc. Každoročně proto ze svých rozpočtů vyčleňují finanční dary, kterými podporují základní organizace, jež sdružují včelaře z celého okolí.

Například mariánskolázeňská základní organizace Českého svazu včelařů tento rok obdržela od několika obcí finanční dar přes 33 tisíc korun. Na daru se podílely obce Zádub - Závišín, Tři Sekery, Drmoul, Velká Hleďsebe, Valy a město Mariánské Lázně.
„Bez včelařů by v současné době nebyly včely a v zemědělství i krajině by nastaly problémy. Bez včel to v přírodě prostě nejde. Proto město podporuje včelařství jako společensky velmi prospěšnou činnost,“ vysvětlil místostarosta Mariánských Lázni Jiří Chval.

Včelařství je finančně a odbornostně náročný koníček, kdy většina členů základních organizací je pokročilejšího věku. Po celá léta se stav ve včelařství zhoršoval. Jak v počtu chovaných včelstev a samotných včelařů, tak i z hlediska věkové struktury chovatelů. Většina včelstev je v České republice chována zájmovými včelaři. Jedním z nich je i chebský včelař Martin Vrátník. Včely zdědil po dědovi.

Nejdříve péči o ně bral jako nutnost, ale nakonec se mu včelaření stalo velkým koníčkem. Dál nadšeně včelaří i přes všechny obtíže spojené s tímto koníčkem. „Největším problémem, alespoň ze začátku, jsou peníze. Například pořízení deseti nových úlů mě stálo přes 30 tisíc korun. Není to ovšem jen o penězích. Mezi další trápení včelařů patří vandalství, bezohlednost lidí, ale i některých včelařů. Například jeden rádoby včelař v Lažanech, který o své včely moc nepečuje, svojí ledabylostí zapříčinil rozšíření velmi nebezpečné nákazy moru včelího plodu,“ postěžoval si Martin Vrátník.

V současné době je podle stránek českého svazu včelařů chováno v České republice okolo 460 tisíc včelstev. Před dvaceti lety to však bylo ještě přes 800 tisíc. Klesá i počet včelařů, kterých je stále méně, a jejich věkový průměr se pohybuje okolo 62 let. Mladí lidé se moc do chovu včel nehrnou. Není to jen otázka finanční náročnosti, ale také změnou životního stylu nové generace. Včelaření vyžaduje i jistý stupeň odbornosti a možnost věnovat mu dostatek času. Podle mnohých včelařů se tímto koníčkem zbohatnout nedá, ale poznání a radost z něj je k nezaplacení.