„Uvědomuje si nezastupitelnou roli včel pro produkci rostlinné výroby i v rámci udržení ekologické stability krajiny, a proto se dlouhodobě snažíme podporovat včelaře v našem regionu skrze vypisovaný dotační program. Úly a včelaření se navíc často dědí po generace, a proto je naše podpora věnována i začínajícím včelařům, kteří za sebou nemají rodinnou historii a chybí jim potřebné vybavení,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Karel Jakobec, jenž má v gesci oblast životního prostředí.

Příjem elektronických žádostí letos probíhal od 6. do 19. června. Celkem bylo podáno 71 žádostí, přičemž 3 žadatelé nesplnili podmínky dotačního programu a 1 žádost byla stornována. „O dotace mohly žádat fyzické osoby starší 18 let, které jsou registrovanými chovateli včel a včelaří nebo budou včelařit na území našeho kraje. Maximální výše příspěvku byla stanovena na 20 tisíc korun. Podmínkou bylo, že od nás nedostali dotaci v uplynulých čtyřech letech. Obdržené finanční prostředky mohou včelaři využít nejenom na pořízení základního vybavení, jako jsou například úly, nástavky, rámky, mezistěny či pomůcky pro výkon včelařství, ale také na nákup včelstva nebo včelích oddělků,“ doplnil Karel Jakobec.

Vítězové soutěže.
V Mariánských Lázních vyhlásili nejlepší osobnost a počin cestovního ruchu