Start Františkolázeňské 24hodinovky je stanoven na sobotní 14. hodinu a vybíhat se bude od Sadové kavárny na 1100 metrů dlouhý okruh v Městských sadech. 

„Na této akci si mohou účastníci vyzkoušet, kde mají hranice svých sportovních možností, co se týká vzdáleností nebo času, které až dosud považovali za své maximum, ale především přispět na dobročinné projekty,“ uvedla ředitelka Hospicu Svatého Jiří Alena Votavová.

Pořadatelem je Běžecká škola a spolupořadateli Komunitní osvětové společenství, z.s., a Farní charita Cheb. Zapojuje se ale také město Františkovy Lázně.

„Jsem rád, že se můžeme jako město podílet na takové akci, jakou je 24hodinovka. Letos jsme přispěli částkou 25 tisíc korun, která pomůže například s pronájmem čipů a časomíry,“ sdělil františkolázeňský starosta Jan Kuchař.

Výtěžek ze sbírky, případně ze startovného bude věnován na činnost Hospice Sv. Jiří a na dětskou tříkolku pro Centrum dobré vůle (CDV), které následně určí, pro které dítě s rozštěpovou vadou tříkolku využije. ,,Ráda podporuji sportovní aktivity dětí jednak je pohyb pro takové děti nesmírně důležitý, děti vlastně rehabilitují s radostí, zařadí se mezi bandu zdravých dětí, necítí se vyřazeny…,“ podotkla ředitelka CDV Hana Růžičková.

V hospicovém stanu budou k zakoupení za dobrovolný příspěvek fotografie a přefocené obrazy, jejichž autoři byli v péči hospice.

Od roku 2014, kdy se koná 24hodinovka pro Hospic Sv. Jiří, se na konto hospice vybralo celkem 383 092 Kč. Každý účastník 24hodinovky je vítán a je úplně jedno, jestli poběží, nebo půjde.