Ponese název Luisa Reha Klinik a bude pomáhat lidem po těžkých úrazech po autonehodách, po mozkové příhodě, ale i srdečních příhodách nebo neurologických záležitostech a podobně. Cílem je ulehčit život lidem, kteří si prošli těžkou nenadálou událostí a bez odborné péče by byli odkázáni jen na pomoc druhých a třeba i trvale na lůžko. Projekt se 29. června představil v Senátu České republiky za účasti mnoha českých špiček z oblasti neurologie, ortopedie, rehabilitace, ale také zástupců kraje, hospodářské komory i investorů. Iniciátorem tohoto setkání byl předseda zdravotního výboru senátu ČR Roman Kraus a starosta města Františkovy Lázně Jan Kuchař, který tento velký projekt přesahující hranice České republiky podporuje a s investory už tři roky o jeho realizaci komunikuje. Právě starostovi jsme položili několik otázek.

Jak byste představil projekt Luisa Reha Klinik?

Klinika díky odborníkům dostala směr v oblasti, která v České republice není bohužel zajištěna, tím zaostáváme za zeměmi západně od nás. Jedná se o neurologické pacienty a pokud by vše dopadlo, jak navrhli odborníci, tak to má velký význam nejen pro Karlovarský kraj, ale pro celou Českou republiku. Máme totiž v republice špičkové chirurgy, bohužel jejich práce často není doplněna akutní rehabilitací. V rámci zdravotnické péče se do budoucna uvažuje až o čtyřech takových zařízeních v ČR.

Co nová klinika přinese městu Františkovy Lázně?

Nový "vítr" v podobě specializovaného pracoviště a odborných pracovníků. Tito odborníci už musejí být oslovováni nyní, aby za cca. tři roky, kdy je plánované otevření, byli k dispozici. Je to příchod téměř dvou stovek vzdělaných lidí do města, což vnímám jako jeden z velkých přínosů. Klinika bude mít také část ambulantní a to je bonus i pro místní obyvatele. Jsem přesvědčen, že rehabilitace jednoznačně zapadá do konceptu lázeňského města, a to i z důvodu, že právě po akutní rehabilitaci přichází lázeňská péče. Klinika vlastně bude produkovat pacienty pro naše lázně. Františkovy Lázně budou brzy navíc zapsány na seznam Unesco.

V první třídě v očích malých dětí jiskřičky vzrušení u deváťáků slzy a dojetí.
Hurá na prázdniny! 1. ZŠ Cheb se loučila se školním rokem

Jak klinika zapadá do samotného konceptu přírodního a kulturního bohatství Unesco?

Klinika bude respektovat uspořádání města, díky práci architektů z Ateliéru A69 ho doplní velmi kvalitní architekturou a citlivě bude navázán i na historickou budovu, která bude tímto využitím i do budoucna živá a vlastně zachráněna. My už jsme projekt představili odborníkům ze skupiny ICOMOS, která nás doporučila společně s dalšími městy na zápis do Unesco. Klinika je designově řešená, má moderní styl a zapadá do současné architektury.

Jaký přínos bude mít klinika pro místní občany?

Zhruba dvacet pět procent kliniky bude ambulantní část. Bude tak obsluhovat i klienty z našeho města. Obory mimo rehabilitace jsou zamýšleny od praktických lékařů až po specialisty. Součástí představení v Senátu byl investor oční kliniky, která by měla být součástí, ale počítá se i s ambulantními obory jako jsou všeobecní lékaři a specialisté různých oborů.

Jací odborníci referovali o projektu Luisa Reha Klinik v Senátu?

Dá se říct, že to byly špičky v České republice, ať už byl pan profesor Roček, pan profesor Smrčka, nebo paní profesorka Grünerová Lippertová, to jsou odborníci z oblasti neurochirurgie, neuro a spinální rehabilitace, spinální chirurgie, případně oborů, které nervové ústrojí řeší a většina z nich předsedá celorepublikovým asociacím těchto oborů.

Déšť, bouřka, vítr, ale především velké kroupy zasáhly ve čtvrtek mezi patnáctou a osmnáctou Mariánské lázně.
Velké krupobití v Mariánských Lázních zničilo květinovou výzdobu

V čem je klinika lákavá pro samotné investory?

Investory láká z toho důvodu, že je to obor, který v České republice nemá zastoupení. Je to lákavé i proto, že se doplní péče. Všichni odborní lékaři, kteří odvedou na operačním sálu perfektní práci, mohou mít pocit dehonestace. Důvodem je následná péče, která není dostačující pro jejich pacienty a ten stav se nezlepšuje, případně končí fatálně, i když se operace povede. Bohužel je to tím, že nemají okamžitou rehabilitační péči. Myslím si, že i sám investor ví, že tento obor bude natolik žádaný, že se u klientů z celého světa neztratí.

Tabulka: V Luisa Reha Klinik se počítá se sto sedmdesáti lůžky ambulantní péče, zhruba stejný počet by měl být zaměstnanců, ať už z lékařských či nelékařských oborů. Projekt vyjde přibližně na 800 milionů korun, ale vzhledem ke stoupajícím cenám ve stavebnictví se počítá i s navýšením investic. Když vše dobře dopadne, první klienti by mohli navštívit kliniku začátkem roku 2025.