Zdravotně postižení lidé a osoby pečující o dítě do tří let budou mít příležitost využít veřejné toalety z projektu Toa Point. Do něj se zapojila také města Cheb, Skalná a Mariánské Lázně. V Karlovarském kraji vznikne celkem deset veřejných bezbariérových sociálních zařízení za zhruba 25 milionů korun. Budou v nich toalety s umývárnami, které mají být dokončeny ještě letos na podzim. Iniciátorem projektu Toa Point je Národní rada osob se zdravotním postižením.

V Chebu vzniknou tři – ve Školní ulici (za budovou radnice), v parku při křižovatce ulic Dukelská a Májová (u autobusových zastávek) a v areálu Krajinky, v Mariánských Lázních se zrekonstruují veřejná WC u Ferdinandova pramene a ve Skalné se přebudují z autobusové zastávky u pošty. Všechna místa byla vybrána tam, kde je největší pohyb jak místních, tak i turistů.

Zařízení bude rozděleno pro muže, ženy a osoby se zdravotním postižením. Euroklíč je speciální zařízení, které mají k dispozici lidé se zdravotním postižením, aby se dostali k sociálnímu zařízení, výtahu, zdviži a podobně. Zažádat si o něj mohou také osoby s dětmi do tří let.

„Investorem celé akce není město, ale Národní rada zdravotně postižených, která si od našeho města stávající objekty za účelem provedení rekonstrukce pronajala,“ uvedl pro Skalenský zpravodaj starosta Skalné Radomil Gold. „Celý projekt je podporován z fondů EU a jakmile skončí povinné pětileté období pro takzvanou udržitelnost projektu, budou nově zrekonstruované objekty vráceny městu. Naše město se na celé akci podílí finanční částkou ve výši 129 000 korun.“

„Městu se podařilo získat z projektu Euroklíč dotační prostředky na výstavbu nové zastávky a s tím zároveň na bezbarierové veřejné WC. Tento záměr byl v plánech města již dlouhodobě a díky přiznané dotaci se jej podaří zrealizovat,“ doplnil krajský radní a zastupitel Skalné Jaroslav Bradáč. „Podíl města Chebu činí 481 tisíc korun,“ uvedla mluvčí chebské radnice Martina Kuželová.

Kde je možné Euroklíč zakoupit? „Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P se musí obrátit na mě na adrese Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7,“ uvedla Michaela Kubíčková, asistentka předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR). Cena Euroklíče je 360 korun včetně DPH. „Osoby pečující o děti do tří let si mohou klíč zakoupit prostřednictvím mateřských center,“ vysvětlila další postup Kubíčková.