Ještě letos se jim tam totiž otevře jedinečné Geofyzikální centrum, pod nějž budou spadat speciální žákovské kroužky, s cílem prohloubit znalosti školákův oboru geofyziky.

„Projekt vytvořil Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky spolu s městem Skalná a Karlovarským krajem,“ řekl autor projektu, seismolog Milan Brož. „Projekt volně navazuje na jiný, podobný, který jsme dokončili a nesl název Cesta do nitra Země, a také na projekt zpřístupnění Goethovy štoly v Komorní hůrce,“ vysvětlil odborník.

Právě ve městě Skalná, které je známé projevy zemětřesných rojů, mají žáci o tuto tematiku silný zájem.

„Ukázalo se to už v roce 2016, když se otevíralo ve Skalné Geofyzikální muzeum a žáci samostatně natočili reportážní video o projevech zemětřesení a jak je pociťují občané ve Skalné. Chceme jim naším kroužkem dostat geofyziku pod kůži. Odborníků na tento obor je totiž v západních Čechách poměrně málo, a tak si slibujeme i to, že některý z žáků u něj zůstane a bude ho dále studovat a rozvíjet, ať už na střední nebo vysoké škole, a nakonec se stane i jedním z nás,“ popsal Milan Brož.

Ilustrační foto
Oprava si vyžádá stamiliony

V praxi se žáci skalenské školy budou pravidelně věnovat různým geofyzikálním měřením, zjišťování dat a podobně. Spolupracovat budou nejen s učitelem fyziky na základní škole, ale i s odborníky z Geofyzikálního ústavu.

„Děti budou chodit i ven do terénu, kde budou například zjišťovat vydatnost pramenů, budou pracovat i s georadarem, kterým se mapuje složení podloží, a tak podobně,“ poznamenal k činnostem, které žáky čekají, Milan Brož.

Obyvatelé města novinku pro školáky vítají. „Jsem ráda, že se tu takový kroužek pro děti otevře. Zemětřesení se tu vyskytují často a je dobře, že si žáci prohloubí učivo o těchto jevech přímo tady,“ uvedla Marie Novotná ze Skalné.

Žáci, kteří budou mít o kroužek zájem, získají od Geofyzikálního ústavu Akademie věd i notebooky, kde budou mít i přístup do geofyzikálního webu. Tam budou následně zadávat různá data.

„Školáci budou na web zadávat například makroseismická pozorování, což znamená, jaké fyzické účinky po zemětřesení ve svém okolí zaznamenali. Do makroseismicity spadají například klepající se skleničky anebo i zvukové projevy zemětřesení. Budou si vést svůj deník, kam si jednotlivá pozorování zapisovat. Zabývat se budou i hydrologickými problémy lázní, jak chránit přírodní prameny a podobně," dodal Milan Brož.

Západní Čechy jsou stále seismicky aktivní. Během roku citlivé přístroje zaznamenají i několik desítek slabých otřesů, které lidé nepocítí. Jednou za čas se otřesy projeví právě seismickým rojem. Co přesně však zemětřesení vyvolává, není dosud jasné. S velkou pravděpodobností ale otřesy půdy souvisí s velkým obsahem oxidu uhličitého a vody v zemské kůře pod Karlovarským krajem.