Zateplení, oprava sportoviště nebo výměna oken. To je jen příklad prací, které bude letos třeba udělat v chebských školách.

Místostarostka Daniela Seifertová navštívila všech sedm chebských základních škol, jejichž zřizovatelem je město. V rámci jednotlivých návštěv se mluvilo také o investičních akcích, které chce město v nejbližších letech ve školách realizovat.

„V letošním roce bude největší akcí zateplení 1. základní školy na Skalce, které má stát přibližně 15 milionů korun. Dále se počítá například s rekonstrukcí povrchů na sportovištích u 4. základní školy nebo s řešením problémů s pronikáním vlhkosti do suterénu 2. základní školy," popisovala místostarostka.

Na příští rok město plánuje například zateplení budovy 3. základní školy na Zlatém vrchu, rekonstrukci hřiště a školní zahrady základní školy na Kostelním náměstí nebo dokončení výměny oken na 4. základní škole. „V některých školách bude také potřeba vyměnit elektroinstalace a rozvody vody," podotkla Seifertová.

Místostarostka navštívila ředitele škol v průběhu ledna.

„Účelem bylo, abych se blíže seznámila s vedením jednotlivých škol, prohlédla si všechny školní budovy a seznámila se s požadavky jednotlivých škol vůči městu," vysvětlila. „Na všech návštěvách mě doprovázeli také vedoucí odborů investic a správy majetku. S řediteli škol jsme se totiž bavili i o kompetencích při správě škol. Chtěli bychom stanovit jasná pravidla, co si budou zajišťovat samotné školy ze svého rozpočtu v rámci běžné údržby a oprav a co již bude zajišťovat město. Do škol je třeba investovat koncepčně," dodala.