Takový stav nenastal v tomto městě dlouhých šest let. Skončil tak dlouhodobý boom, kdy se Aš potýkala spíše s nedostatkem míst ve školkách.

„K zápisu se letos dostavilo celkem 131 ratolestí, což je o 64 méně než v roce předchozím, přičemž volných míst je 157 a vloni jich bylo pouze 140," informoval mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Do poloviny dubna bylo přijato do mateřských škol 125 dětí.

„Mateřské školy v tuto chvíli disponují 32 volnými místy. Nejvíce volných míst je v mateřské škole v Okružní ulici, kde jich je dvacet, následuje mateřská škola Nohova, kde je deset volných míst, a dvěma volnými místy disponuje i mateřská škola Moravská," vyčíslil mluvčí.

Kvůli této situaci se ašská radnice rozhodla, že sníží věkovou hranici, od které mohou chodit ratolesti do školky, a to na dva a půl roku. Původně muselo být dítě starší tří let.

Aš měla v minulosti obrovský problém s umístěním předškoláků a připravovala i zřízení nové mateřské školy. Nakonec však od plánu ustoupila. „Nebylo to nakonec nutné, protože se mateřským školám podařilo požádat Karlovarský kraj o udělení výjimky a o povolení navýšit kapacitu školek, takže se nakonec povedlo umístit téměř všechny děti, o jejichž umístění rodiče požádali," vysvětlil mluvčí.

V Chebu mají jen pár volných míst v mateřských školách, ale přesná čísla nejsou zatím k dispozici, budou až po květnových zápisech do školek.