Obchvat Velké Hleďsebe včera slavnostně otevřeli ministr dopravy Pavel Dobeš a zástupci Karlovarského kraje.

„Chci poděkovat zejména za dvě stě školáků a dvacet učitelek,“ uvedl starosta Velké Hleďsebe Vítězslav Padevět. „Frekventovaná silnice 21 totiž vede v těsné blízkosti naší školy. Také zhruba třem stům občanů, kteří u této silnice bydlí, se určitě uleví,“ řekl starosta.

„Byť se může zdát, že obchvat tak malé obce je méně důležitý, není tomu tak. V této chvíli je prioritní dbát na bezpečnost dopravního provozu,“ sdělil ministr Dobeš. „Pevně doufám, že budeme nadále schopni v Karlovarském kraji vytvářet situaci, která zlepší dopravní infrastrukturu.“
Stavba silnice I/21 Velká Hleďsebe je součástí souboru staveb přeložek. Výstavba, která stála bezmála čtyři sta milionů korun, byla spolufinancována z osmdesáti procent Evropskou unií.

„Z pohledu bezpečnosti silničního provozu je odklon tranzitní dopravy mimo obec jednoznačný,“ sdělila tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martina Vápeníková. Trasa obchvatu navazuje na dálnici D5 a spojuje Planou, Mariánské Lázně, Cheb a hraniční přechody s Německém. V této lokalitě denně projede osm a půl tisíce automobilů. V dohledné době by se měl připravovat projekt obchvatu Drmoulu a Trstěnic.