Přehradní nádrž Skalka v Chebu je opět mnoha chatařům a rekreantům pro pláč. Sotva začalo léto a už je voda podle hygieniků nevhodná pro koupání, protože se v ní objevily sinice. Bohužel podle posledních informací se zřejmě zatím žádného zlepšení kvality vody v nádrži lidé nedočkají. A tak se musejí dál na vodu jen naštvaně koukat.

Informace některé lidi nadzvedla ze židle. „Koupání v přehradě je na prd. Tolik let se s tím nic nedělá a už mi to opravdu vadí. Když jsem chtěla před pár lety prodat chatu na Skalce, nikdo to nechtěl, protože si všichni stěžovali, že se tu stejně nedá koupat,“ řekla jedna z chatařek, Karolína Šašková.

„Voda nevhodná ke koupání je označení hygienické stanice čtvrtého stupně zhoršení kvality vody,“ informovala odbornice obecné a komunální hygieny Hygienické stanice v Karlových Varech Irena Lupínková. „V tomto případě mohou lidé do vody vlézt, ale poté by se měli důkladně osprchovat,“ uvedla dále Lupínková. Kdo však riziko sinic podcení, může se následně setkat se zdravotními komplikacemi.

„Vodní květ produkuje jed, který může u lidí způsobit kožní a dokonce i dýchací problémy,“ varovala hygienička. Pokud hygienická stanice v nádrži zakáže koupání, mohou do ní tedy lidé jít pouze na vlastní nebezpečí.

„Povodí Ohře nemůže samo likvidovat sinice, protože to není v jeho kompetenci,“ řekl tiskový mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. „Momentálně žádná další opatření kolem sinic nechystáme,“ podotkl. Právě před rokem se ale v přehradní nádrži uskutečnily zkoušky chemických látek, které by měly rozvoji sinic zabránit. To se však nakonec nepovedlo. Některé prostředky dokonce neměly na sinice žádný vliv.

„Úplně odstranit sinice z vodní nádrže Skalka zřejmě nelze. Jedná se totiž o jedny z nejstarších organismů na naší planetě, které přežily již nejrůznější podmínky,“ vyjádřil se již dříve mluvčí Jan Svejkovský. Někteří lidé však začali mluvit o tom, že by se mělo začít bagrovat dno nádrže Skalka.

„Vybagrování bahna v nádrži by jistě výskyt sinic ovlivnilo,“ řekl Jan Svejkovský. „Ale zatím se o tom dá jen uvažovat. Nic takového se momentálně neplánuje, je to velice finančně nákladná záležitost a nastal by zde problém s tím, kam vybagrované dno dát. Protože je v něm obsažena rtuť.“

Navíc dodal, že v současné době se koná jednání s Německem, kde se provádí monitoring rtuti v řece Röslau, která se následně vlévá do Ohře.

"Následně budeme provádět zhodnocení sanace rtuti z nádrže Skalka, avšak ne kvůli sinicím, ale kvůli životnímu prostředí,“ podotkl Svejkovský. I další občany informace velice rozzlobila. „Naposledy jsem se v přehradní nádrži Skalka koupal asi před čtyřiceti lety. Moc plavat nechodím,“ pověděl Zdeněk Volech z Podhradu. „Dozvěděl jsem se , že by voda měla být zničená kvůli německé čističce,“ doplnil.

„Jezdila jsem jako dítě na loděnici k přehradní nádrži Skalka,“ uvedla Blanka Uhlíková z Chebu. „Myslím si, že město zanedbalo údržbu přehrady. Je potřeba, abychom tu měli nějaké přírodní koupaliště,“ dodala.