Františkovy Lázně Speciální bezpečnostní poklop usadili odborníci do větrací šachty na vyhaslé sopce Komorní hůrce. Poklop zabraňuje pádu živočichů dovnitř chodby. Navíc je celá šachta vybavena na míru vyrobeným žebříkem, který umožňuje nouzový východ ze štoly ven. Šachta navíc slouží k výměně vzduchu v podzemí. Téměř 30 metrů dlouhá štola, kterou se podařilo odborníkům otevřít, by mohla být přístupná pro veřejnost na jaře příštího roku. Mohu potvrdit, že jsme úspěšně dokončili zpřístupnění štoly pod Komorní hůrkou v této etapě. Na větrací a výstupní šachtu jsme nechali umístit bezpečnostní ocelové plechy, které jsou na celkem dvou místech otevírací,“ sdělil seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd v Praze.

Větrací šachtu obezdili geologové čedičovými kameny z kamenolomu v Libé. Další úpravy okolí si musejí dohodnout seismologové a horníci s Agenturou ochrany přírody.

„Vyzdvihli jsme během hloubení štoly pod vyhaslou sopkou několik vulkanických hornin a budeme dále jednat o tom, kam by bylo nejlepší je umístit,“ poznamenal Milan Brož. Během stavebních prací nenastaly žádné potíže a postupovaly poměrně rychle. „Na začátku jsme vytvořili větrací komín pomocí šachty a následně jsme vyrazili štolu, kterou jsme propojili s chodbami, jež už byly hotové,“ uvedl stavbyvedoucí štoly Jiří Fiala. „Když jsme se dostali do dostatečné hloubky, udělali jsme průzkum, abychom zjistili, kudy kopat dál,“ podotkl Fiala.

V následujících dnech budou seismologové ještě nově vykopané metry štoly osvětlovat svítidly, aby byl prostor maximálně bezpečný. Cesta pod povrch jde totiž poměrně strmým klesáním. Tudíž se všichni návštěvníci štoly musejí pod povrchem pohybovat s maximální opatrností.