Veřejná prezentace studie objektu Aritmy v Aši zaujala nečekané množství lidí. Obyvatelé města se přišli podívat, jak by mohl být rozlehlý areál využit. Podle studie, kterou předložil architekt Václav Zůna, je vhodné využít bývalé učiliště jako centrum kulturního života, protože k tomu vybízí.

„Mohla by se rozšířit spádová oblast klubu, protože je například blíž Krásná než byla původnímu Klubíčku, je tu okolo spousta parkovacích míst, dosud méně využívaných a navíc by toto místo dostalo příležitost přitáhnout lidi do míst, která jsou teď vnímána jako periferie města,” vysvětlil, proč právě Aritma dostala přednost před dalšími objekty, které kulturní komise Aše navštívila.

Klubíčko by tu mělo vzniknout do května příštího roku, alespoň takový je tlak.

Rozlehlý objekt ovšem nabízí ještě další prostory k využití. Studie architekta Zůny počítá s tím, že by se do druhé části přestěhovala Základní umělecká škola (ZUŠ). Veřejnost, která prezentaci navštívila, ale nejméně z poloviny neshledávala toto spojení jako šťastné.

Mimo jiné také padl dotaz - co když opět někdo Klubíčko podpálí?

„Z hlediska protipožárního zabezpečení bude stavba odpovídat těm nejpřísnějším normám. Objekt případné ZUŠ by byl stavebně oddělen protipožárními přepážkami a protipožárními dveřmi, takže toto nebezpečí bude minimalizováno tak jako u všech veřejných budov. Požáry Klubíčka vždy vznikly zapálením dřevěné střechy či dřevěného přístavku. Při pohledu na konstrukci této průmyslové stavby si to nedovedu představit,” reagoval starosta Aše Dalibor Blažek.

„Ke spojení kulturního centra a ZUŠ jsou názory různé a bude se o nich i nadále diskutovat. Velmi účelově se spojuje hudební škola a rockový klub Klubíčko. Náš záměr je ale vytvoření centra se širokou kulturní nabídkou a pestrou možností využití. Měly by zde být víceúčelové sály pro divadelní soubor, Ašlerky, vernisáže, pro výuku baletu ale také pro různé přednášky a společenské události. Prostor bude například vhodný pro maturitní plesy, kde variabilita sálů umožní zapojení více hudebních těles a nebo pro menší zábavy, pro které je sál AKS příliš velký. Pokud by došlo ke shodě a byla zde výhledově vybudována také hudební škola, získala by vysokou přidanou hodnotu v rozsáhlých prostorových možnostech i možnosti využití sálů, které zde budou.”

Projekt využití by prý měl být hotový do roku 2013.